Wonen blog

Voor de leukste ideeën

Wat controleert men bij een bouwtechnische keuring?

3 min gelezen

Projects of houses on the wooden background

Het komt ongelofelijk vaak voor dat mensen er naar aanleiding van de potentiële aankoop van vastgoed voor kiezen om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren. Een dergelijke controle wordt als zeer belangrijk bestempeld omdat ze verschillende soorten extra kosten waar je als koper mee kan worden geconfronteerd aan het daglicht brengt. Heel wat mensen krijgen in de nasleep van hun vastgoedaankoop te maken met ronduit indrukwekkende kosten waar ze zich geen blijf mee weten. Dat kan je voorkomen door het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Wil je hier nu graag meer over te weten komen? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Is er sprake van bestaande schade aan de woning?

In eerste instantie is het zo dat de focus bij een bouwtechnische keuring komt te liggen op het controleren van aanwezige schade. Om deze schade vast te kunnen stellen wordt er een grondige visuele controle van het pand uitgevoerd. Tijdens deze controle worden alle ruimtes van de kelder tot aan de zolder geïnspecteerd. Belangrijk om rekening mee te houden is dat het hierbij slechts gaat om een visuele controle. Dit brengt zowel voor- als nadelen met zich mee, namelijk: 

  • Er wordt geen (extra) schade door veroorzaakt aan het pand; 
  • Bepaalde vormen van schade kunnen helaas wel aan het zicht onttrokken blijven;

In het bijzonder wordt er gecontroleerd op vochtschade. Een dergelijke vorm van schade komt zeer vaak voor en kan wijzen op een onderliggend probleem. Door hier grondig op te controleren kan worden voorkomen dat de kosten voor het verhelpen van de schade voor jouw rekening komen. Ook een uitgebreide controle van de elektriciteit en het sanitair evenals de staat van de ramen en deuren wordt standaard uitgevoerd. Zo kunnen veel onverwachte kosten worden voorkomen. 

Let op! Ook de tuin wordt gecontroleerd!

Het spreekt voor zich dat er bij het uitvoeren van een bouwtechnische keuring in het bijzonder wordt gekeken naar de staat waar het pand over beschikt dat je wenst te kopen. Dit gezegd hebbende is het zo dat ook de tuin niet over het hoofd wordt gezien. Is de tuin namelijk nog in goede staat of niet? En wat bovendien te denken van de staat van het tuinhuis wanneer deze voorhanden is? Ook dergelijke zaken worden altijd meegenomen bij het uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Let wel, dit brengt ook nadelen met zich mee. Wanneer er sprake is van een zeer grote tuin kan dit namelijk de kostprijs van de keuring beïnvloeden.

Hoe is het gesteld met het onderhoud van de woning?

Op het ogenblik dat er een bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd zal er daarbij ook aandacht worden besteed aan de onderhoudsstaat van het pand. Dat is ongelofelijk belangrijk. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat een kwetsbaar onderdeel van het pand zoals het dak nooit goed werd onderhouden. Dat is vervelend, want op het ogenblik dat er werkzaamheden aan het dak moeten worden uitgevoerd kunnen de kosten al snel behoorlijk oplopen. Wanneer je, je bewust bent van de onderhoudsstaat van het pand kan je, je hierop voorbereiden. Uiteraard zorgt dit er in de praktijk ook voor dat je ook op dit vlak grote onverwachte kosten kan voorkomen. Schakel daarom snel de specialisten van Homekeur in.